Vi tror - vi kan...

30 år med "Homies"

Læs om vores værdier

Hanna-Prisen 2016

".. fyrtårn for udsatte mennesker."

Læs mere om

Bopæl: Hundested

Opholdsstedet Home

Vores unge beretter

Med Information på besøg i Home

Læs artiklen her

Velkommen til Opholdsstedet Home

Den 29. marts 2023.

HOME er reddet
Ny bestyrelse og medarbejdere skal sammen bringe HOME tilbage på ret kurs.
Det er tidligere omtalt i pressen, at opholdsstedet HOME bliver lukket den 30. juni 2023.
Beslutningen blev i februar truffet af den daværende bestyrelse med begrundelse i samarbejdsvanskeligheder og arbejdsmiljømæssige udfordringer, som bestyrelsen ikke fandt mulige at løse.
Medarbejderne i HOME ville det anderledes, og de gik med hjerteblod og stor målrettethed ind i kampen for at bevare stedet. 
Der er nu indsat en ny bestyrelse, og Socialtilsynet har godkendt, at processen med at lukke Home annulleres, og at den nye bestyrelse og medarbejderne sammen kan fortsætte driften.    
“Vi er utrolig lettede og glade for, at dette helt unikke sted kan fortsætte, og at syv unge mennesker kan blive i deres hjem og vante omgivelser. Medarbejdernes store indsats og lokalområdets enorme opbakning viser os, at Home er et helt specielt opholdssted”, udtaler den nye bestyrelse.
 
Den nye bestyrelse består af: 
Malene Nyenstad (forperson)
Jytte Tholstrup Svendsen
Lisa Culmsee
Torben Hedelund 
Kaj Oli Magnussen.