Livsønsket er grundlagt og stiftet af Trine Torp, da hun fik overrakt et legat på 20.000 kr. fra Thomas Gerstensbergs Fond. Trine ønskede at donere beløbet fra legatet til Home, fordi hun særligt ønskede, at pengene skulle gå til anbragte børn og unge med henblik på at forstærke relationen til de unges netværk.
 
Livsønsket er en særskilt konto, hvor Opholdsstedet Home kan modtage bidrag og donationer fra hvem, der måtte have lyst til at støtte Homes unge, så der skabes endnu flere muligheder for at bevare tilknytningen til de unges ophav og kulturelle baggrunde.
 
Vi ønsker, at Homes unge styrker forholdet og relationen til de hjem, som de kommer fra i det omfang det er muligt. Home er et hjem for de unge i den tid de bor i Home, men som vi siger, så kan vi kun være det næstbedste hjem, for det bedste hjem vil altid være hjemme i familien.
 
Det er formålet og hensigten med Livsønsket, at Homes unge kan få hel eller delvis økonomisk støtte til aktiviteter, der kan styrke forholdet til deres netværk, imens de bor i Home.
 
Alle donationer vil gå ubeskåret til ovenstående formål, og vi vil løbende opdatere på her på hjemmesiden, når Homes unge gør brug af bidragene, som Livsønsket har modtaget fra jer.
 
Af hjertet tak for alle donationer.
 
En helt særlig tak til Trine Torp for at grundlægge Livsønsket, som vi tror på vil komme vores unge til gode både nu og i tiden efter Home.