Målgruppe

Home er godkendt til at modtage:

  • Personer i alderen 12 – 18 med andre psykiske vanskeligheder
  • Personer i alderen 12 – 18 med omsorgssvigt
  • Personer i alderen 12 – 18 med tilknytningsforstyrrelse

I Home modtager vi unge piger, som er skrøbelige i deres personlighedsstruktur. Oftest opleves de som indadreagerende og som kan forventes at profitere af et tæt, omsorgsfuldt miljø, hvor relationen er i fokus. Vi har ressourcer og kompetencer til at modtage unge med store, følelsesmæssige udsving og som i overgangen fra barn til ung begynder at udvise adfærd og problematikker som kan være for svære at rumme i en plejefamilie.

Vi modtager unge, som kan være præget af angst eller depression og unge, der kan diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser eller med opmærksomhedsforstyrrelser, som ikke medfører voldsom udadreagerende adfærd. Vi modtager i denne kategori også unge med emotionelle udviklingsforstyrrelser (for eksempel Borderline), unge i fare for at udvikle mere alvorlige personlighedsforstyrrelser, unge som har forstyrret spisning med fare for udvikling af en decideret spiseforstyrrelse samt unge der har været udsat for overgreb.

I Home har vi mulighed for efterværn og har tilknyttet  fast psykologisk supervisor.