Målgruppe

Home er godkendt til at modtage:

  • Personer i alderen 12 – 18 med andre psykiske vanskeligheder
  • Personer i alderen 12 – 18 med omsorgssvigt
  • Personer i alderen 12 – 18 med tilknytningsforstyrrelse

I Home modtager vi unge, som er skrøbelige i deres personlighedsstruktur. Oftest opleves de som indadreagerende og som kan forventes at profitere af et tæt, omsorgsfuldt miljø, hvor relationen er i fokus. Vi har ressourcer og kompetencer til at modtage unge med store, følelsesmæssige udsving og som i overgangen fra barn til ung begynder at udvise adfærd og problematikker som kan være for svære at rumme i en plejefamilie.

Vi modtager unge, som kan være præget af angst eller depression og unge, der kan diagnosticeres med autismespektrumforstyrrelser eller med opmærksomhedsforstyrrelser, som ikke medfører voldsom udadreagerende adfærd. Vi modtager i denne kategori også, unge i fare for at udvikle mere alvorlige personlighedsforstyrrelser, unge som har forstyrret spisning med fare for udvikling af en decideret spiseforstyrrelse, unge med selvskadeproblematikker samt unge der har været udsat for overgreb.

I Home har vi mulighed for efterværn og har tilknyttet  fast psykologisk supervisor.